Cefn Bryn a Dyna Chythruddo Darn Pedwar

Reit. Felly es i i Somerfield’s yng Nghilâ prynhawn ‘ma i brynu Guinness (Ymarfer côr heb Guinness? Darfyddwch y syniad!).

Wel, yn Somerfield’s mae corn siarad ‘da nhw. Pan mae register ar gael mae’r wraig yn siarad ‘rhif dau os gwelwch yn dda, number two please’. Nawr, mae’r Gymraeg yn dod cyntaf felly byddech chi’n meddwl bod rhywun yn siarad Cymraeg, iawn? Na. Neb. Er hynny, achos bod llawer o bobol yn deall Cymraeg, bydda i’n siarad ‘Diolch’ iddyn nhw. Un gair ‘Big Deal’.

Heddiw, mae’r ferch yn rhoi edrych drwg (dirty look(?)) ata i pan ddywedais i ‘diolch’ a hefyd, dyw hi ddim yn dweud ‘diolch’ ata i pan dalais iddi hi. Fyddai hi ddim yn siarad ata i o gwbl heblaw i ddweud y pris. Felly edrych yn syth ymlaen arni hi a siarad ‘diolch’ eto. Fyddwn i ddim yn siarad Saesneg achos rhodd hi fel edrych cas. (Gallaf i fod cas hefyd, gan Dduw! Haha)

Ond, mae hi’n edrych yn syth ymlaen yn ôl arna i ac wedyn, ‘short-changed’ fi! Dim ond 2p, ond doedd e ddim y swm, roedd e’n bod gwnaeth hi hynny!

Wel, penderfynais i ddim i wneud ‘fuss’ am 2p ac felly gadawais i a fydda i ddim yn mynd yn ôl.

Ond doedd y diwrnod dim yn hollol ddrwg. Aeth Pippa (fy nghi newydd) a fi i Gefn Bryn tynnu lluniau i Hazel a fy mam. Roedd Pippa yn hapus iawn iawn – ffeindiodd hi dail ceffyl ffres! Wel, roedd e yna and roedd hi yna ac yn fuan roedd e arni hi. :O(

Pippa exploring the ferns

Wrth gwrs roedd e’n llawer o hwyl i lanhau hi cyn i ni gael yn ôl un y car!

Beth bynnag, tynnais i ychydig o luniau da. Mae’r olygfa yn hyfryd iawn iawn erioed. Roedd tywydd yn braf, gwyntog ac eithaf oer ond braf. Dyna un o’r olygfa:

view from Cefn Bryn

Ac arall:

View from Cefn Bryn

Dw i’n hoffi’r un ‘ma yn edrych dan o’r garreg.

Looking under Arthur's Stone

5 thoughts on “Cefn Bryn a Dyna Chythruddo Darn Pedwar

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Loughcrew Cairns « Adenydd Celtaidd

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s