Darganfyddiad

Wel, fel yn wastad, mae fy nhaith i ddal y ci’n cael ei throi hi mewn anturiaeth. Roedd popeth yn iawn yn mynd i’r tŷ gwraig achub. Wel, ocê heblaw doeddwn i’n gallu ffindio’r exit am A465 felly gyrrais i ar y M4 i exit Myrthyr – mae’r hir ffordd o gwmpas. Er hynny, cyrhaeddais i o’r diwedd.

Ar ôl i fi gael y ci a dechrau i ddod yn ôl, ces i golli. Dw i’n cael colli, erioed, pan yrraf yng Nghymru achos bod yr arwyddion yn wahanol na America. Beth bynnag, collais i’r dro (eto *sigh*) ac aethon ni i mewn i’r Fenni – mae’r ‘scenic route’ fel dywedon ni yng Nghaliffornia. Taith neis ond pell mas o’r ffordd.

Wedyn, penderfynais i stopio i ‘pit stop’ (idioma Americanaidd- mae e’n golygu i ddefnyddio i tŷ bach) ym mharc ar y ffordd. Roeddwn i’n meddwl y byddai e’n bleser neis i’r ci i stopio i dipyn hefyd. Ond ble? Dw i byth gwneud ffeindio fe. Mae’r arwydd ar y ffordd gerbydau yn dweud: “hyn ffordd i’r parc sir”, ac roedd hynny’r arwydd olaf amdano fe. ‘Scenic Route’ arall. Reid neis ond pell mas o’r ffordd.

Felly, roeddwn i’n rhoi pob gobaith heibio o stopio ym mharc. Roedden ni wedi bod mynd yn y car am bron 2 awr erbyn hyn. Mae diwrnod ingol digon eto. Roedd ci yn ‘stressed’ ac roeddwn i’n cael wedi blino. Roedd e wedi bod tro 2 awr i gyrraedd yna ac roeddwn i’n nerfus tipyn bach. Weithiau, mae e’n anodd gwneud popeth ar ben ‘n hunan. Gall yn gyrru dros wlad anghyfarwydd i gwrdd â phobol dych chi ddim yn nabod yn bod anodd. Arbennig, dych chi’n gwybod byddech chi’n debyg cael colli. Bydd rhai cefnogaeth foesol wedi bod da ddoe, dweud y wir.

Beth bynnag, gwnes i weld rhai lleoedd diddorol yn y daith; Gwaith Haearn ac amryw amgueddfeydd hefyd. Doeddwn i ddim yn gwybod bod trwy’r pethau ‘na yn y ardal ‘na! Doeddwn i ddim yn dod â chamera gyda fi, naill ai, neu byddwn i wedi caniatáu mwy amser a stopio. Bydda i’n mynd yn ôl, wrth gwrs.

Mae’r ci yn hyfryd. Pippa yw enw hi. Gallaf i ddim yn dweud bod i’n hoffi ei henw hi, ond dyna ni. Mae hi’n 5 dim 3 mlynedd oed. Roeddwn i’n dweud 3 ar y ffôn. Mae 5 yn ocê, mae e’n ben o’m dewis oedran. Aeth fy nghalon mas iddi hi. Mae hi’n ymddwyn yn dda a hapus i fod gyda fi. Dw i ddim yn credu bod hi’n siarad Cymraeg, er hynny. Eto, mae e’n ocê – bydda i’n dysgu hi. happy smilie

Dyn ni’n ddieithriaid i’n gilydd eto, ond bydd hynny yn pasio. Dim ond dw i’n gobeithio y fydd hi ddim yn rhy ddiflas – dyw fy mywyd ddim gyffroes llawer o’r amser. Ac, wrth gwrs, dyna’r ailadroddiadau dibaid o Genwch Foliant I’r Iôr fel dysgaf i’r geiriau. Os dyw HYNNY ddim yn anfon hi bant, bydd dim byd! laughing smilie

One thought on “Darganfyddiad

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s