Esgusodwch fi?!

Wel, roedd dicter arna i, gallaf i ddweud wrthoch chi. Roeddwn i ddarn o drafodaeth am yr iaith Cymraeg prynhawn ‘ma. Dywedodd un dyn (dim Cymro Cymraeg, yn amlwg) “Well, if people want their documents in Welsh they can have them. But it’s a waste of money to print them and so if they want them they should have to pay for them.”

shocked smilie

Dyw e ddim angen dweud y ffordd y teimlais i! Dywedais i “Wel, ‘te. Dylai’r Cymro Cymraeg gael eu dogfennau nhw yn rhad ac am ddim a dylai rhaid i’r siaradwyr Saesneg dalu iddyn nhw.”

Dywedodd dyn arall (sy’n cytuno gyda fi) “That would be like tearing down the castles because they cost money to maintain.”

Pwynt da iawn!

“O, na!” meddai’r dyn cyntaf “Dim yr un!”

Reit.

Wrth gwrs, roedd ateb i bopeth ‘da’r dyn cyntaf. Mae pobol fel e wastad gwneud.

Nawr, mae’r dyn yn Gymro. A dyw e ddim y gyntaf bod i wedi clywed dweud hyn. Er hynny, dw i ddim yn ddeall fe achos mae hyn yn ei ddiwylliant a threftadaeth e. Mae pobol wedi marw i gadw’r iaith ‘ma yn byw, er mwyn popeth! Doedd e ddim yn deall hyn? Doedd e ddim yn uchelbrisio hyn?

Byddwn i’n lladd i gael y dreftadaeth ‘na!

Dywedais wrtho fe bod i ddim yn cytuno. Hefyd, dywedais wrtho fe bod i’n credu y dylai e ail-feddwl eu dinasyddiaeth e achos, yn amlwg, doedd e ddim yn Gymro!!

Dyn ni’n cytuno i anghytuno a gadawais i, a dymunaf i allu siarad am hollol trafodaeth – roedd llawer o fwy. Ond dyw fy Nghymraeg ddim yn dda iawn digon i adrodd wrth sgwrs achos yn amlwg, roedd e yn Saesneg. Mae Duw’n gwahardd y dylai e siarad gair o Gymraeg!

Pan es i yn ôl i’r car, canodd fy ffôn – roedd ffrind Cymraes. Siaradon ni yn Gymraeg and teimlodd e mor dda – tipyn bach fel gollyngdod o rywbeth ofnadwy! Gaf i ddim yn siarad Cymraeg da iawn eto, ond dw i’n teimlo cyffyrddus gyda hi. Yn llawer o ffyrdd dw i’n mwy cyffyrddus gyda Chymraeg na gyda Saesneg nawr.

Dw i ddim yn hoffi pobol fel y dyn ‘na. Ond, o leiaf, mae e’n rhoi i fi mwy gwerthfawrogiad o’r Cymraeg pan rhaid i fi siarad â nhw. Ac yr eironi yw hyn – mae’r mwy bod e’n cwyno amdani hi, mae’r mwy bod i’n benderfynol i ddefnyddio hi trwy’r amser. happy smilie

2 thoughts on “Esgusodwch fi?!

  1. Yhm… Dwi ddim eisiau piso ar dy barêd, ond, pwy wedi marw er mwyn cadw’r iaith yn fyw? Hynny yw, pwy wedi marw ar gyfer y rheswm penodol hwnnw o hyrwyddo’r iaith gyda’i farwolaeth godidog?

    Efallai bu Gwynfor Evans yn fodlon marw, ond dwi erioed clywed am rywun sydd actually wedi marw tros yr iaith.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s