Wel, doedd i ddim yn caru HYNNY!

Roedd pryf copyn yn fy esgid, bore ‘ma. A nawr dw i ddim yn moyn gwisgo fe. Dw i ddim yn gwybod pam – gedir pryf copyn, taflais i fe allan y ffenestr. Mae’n debyg, dylwn i wedi lladd fe ond byddai hynny wedi golygu ynglŷn â fe. Na! Dim ffordd!

Beth bynnag, dw i’n hapus i ddweud y goroesais i’r arholiad gramadeg Cymraeg (bore ddoe). Ond doedd e ddim yn hawdd. Roedd llawer o wneud ar yr arholiad a chymerodd amser hir gorffen. Dw i ddim yn siŵr o’r canlyniad – does dim teimlo ‘da fi un ffordd neu arall. :O( Ond roedd e’n stressful iawn iawn. Roedden ni mewn ystafell fawr gyda’r myfyrwyr seicoleg. Dw i’n credu’r gallan nhw wedi sefydlu gyrfaoedd a dod yn fyd-enwog ysgrifennu bapurau am y cyflwr meddyliol y pymtheg neu fel myfyrwyr gramadeg Cymraeg yn yr ystafell.

Diolch o’r galon i Clive i’r coffi a bisgedi yn Dŷ Tawe i fi a Telsa wedi hynny – roedd e’n ymlacio.

A dw i wedi colli cyswllt â’r hyn digwydd yn America nawr. Roeddwn i’n siarad â fy mam yng Nghaliffornia nos ddiwethaf (ie, tair awr sgwrs marathon arall) a chadwodd hi ofyn ‘Cest ti weld’ hyn neu hynny. Cadwais i ateb ‘Na. Na’ Teimlodd e rhyfedd iawn. Tybiaf y dylwn i fecso, ond dim ots. A dweud yn wir, mae e’n neis iawn iawn y does dim rhaid i fi feddwl am hynny ar hyn o bryd.

Felly, tri arholiad lawr, un i fynd – bron gorffen – ie!! Gallech chi gredu? Dw i wedi gwneud fy mlwyddyn gyntaf yn brifysgol eto! Wew!

2 thoughts on “Wel, doedd i ddim yn caru HYNNY!

  1. Gwna fy nhad yr un fath beth o ofyn ai ydw i wedi clywed am hwn neu hon* yn y newyddion. Ond ar ôl ystyried y peth, yn arfer dof i sylweddoli na fyddai ots ‘da fi petawn i yn yr Unol Daleithiau beth bynnag. Er enghraifft, dweda fe rywbeth am yr hyn sy’n digwydd yn cyngor y ddinas Bloomington, Minnesota. Boooooring.

    *Dyma ffordd fy hun o ddweud “this or that.”

  2. Rheol Un o fywyd: Cyn i di rhoi wisgo yn y bore, tafla dy esgidiau dros y stafell. Bydd y pryfed cop yn sgidadlo.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s