Cwrs Pasg

Wel, mae’r bobol dros y Brifysgol Abertawe wedi rhoi i ni gwrs gwych arall yn y ffurf o Gwrs Pasg. Es i ddydd Iau a dydd Gwener ddiwethaf a ches i’r tro gorau!

Rhaid i fi ddweud y roeddwn i’n becso cyn i fi fynd achos 1) doeddwn i ddim yn gwybod yr hyn disgwyl a 2) doeddwn i ddim yn siŵr y roedd fy medrau iaith yn dda digon. Rhoesant nhw fi yn lefel Canolradd felly roeddwn i’n nerfus iawn iawn fore Iau. Ond athro gwych yw Robin a doedd e ddim hir cyn i bawb deimlo cyfforddus. Gwnaethon ni ymarferion iaith hwyl a chwerthon ni yn fawr.

Wedyn, rhodd Robin i ni restr o idiomau Cymraeg. Mae rhestr o Bobol y Cwm. Dywedodd pawb “O! Fel mae hynny’r hyn maen nhw’n dweud!” Felly, dw i ddim ar ben ‘n hunan – mae dysgwyr eraill wedi cael problemau deall nhw hefyd! A dweud y gwir, os oeddwn i fi dewis un peth pwysig am y cwrs, byddai e’n hynny: Dw i ddim ar ben ‘n hunan. Mae pawb yn profi’r un problemau a rhwystredigaethau fel fi.

Mae newydd cyn i ni orffen dydd Iau, roedden ni’n canu Oes Gafr Eto. Roedden ni’n gwneud iawn tan gyrhaeddon ni yn ‘melyn’. Gawsoch chi deimlo i ganu ‘Gafr felyn, felyn, felyn, Ie finfelyn, finfelyn, finfelyn yn gyflym erioed? Mae e’n amhosibl! Ond diolch byth – doedd ddim rhaid i ni wneud i ‘borffor’. Byddai hynny wedi bod trychineb go iawn!

Ar ddydd dau, roedd e’n anodd tipyn bach gyda llawer o wybodaeth, mwy idiomau o Bobol y Cwm a gwnaethon ni ‘skits’. Roedd y rheini’n hwyl iawn iawn. Roedd pawb yn chwerthin ac cawson ni amser da yn bod yn hurt. Wedyn, i ddiwedd y dydd, canon ni Hen Ferchetan. Roedd y dynion yn ddoniol iawn iawn gyda Robin a Rick yn llwyfannu rhaglen ddoniol yn y olaf. Ond roedden ni’n swil am ganu ac roeddwn i’n meddwl ‘Dyn ni angen Cris a Dylan nawr’! :O)

Ar ôl dosbarth dydd Gwener, es i allan i gwrdd â ffrind i ddiod (Siaradwyr Cymraeg). Pan gyrhaeddais i, roedd e’n gyda pherson arall. Cyflwynodd e ni a siaradais i ‘neis i gwrdd â thi’. Siaradodd person arall, ‘Sori, dw i ddim yn siarad Cymraeg.” Wel, dechreuais i newid i Saesneg ac es i wag! Doeddwn i ddim yn meddwl o’r geiriau yn Saesneg – dim ond yn Gymraeg! Roedd hynny yn dro cyntaf byth y roedd hynny wedi digwydd!

Felly, roedd e’n dau ddydd da iawn. Dysgais i’n fawr a ches i hwyl gwneud e.  Diolch yn fawr i chi!

One thought on “Cwrs Pasg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s